Het is voor gezagdragers, leidinggevenden, leerkrachten, EHBO-ers en vele anderen, belangrijk basiskennis te hebben over drugs en haar gevolgen.

Steeds vaker worden we opgeschrikt door agressie op straat, in winkels, bedrijven, buurthuizen, het openbaar vervoer, op scholen en in het uitgaansleven. Ook de Politie en andere gezagsdragers komen vaak in aanraking met agressie. Dit ongewenste gedrag kan te maken hebben met één of andere vorm van drugsgebruik. Speed, Wiet, 2-CB, GHB worden steeds vaker en door steeds jongere mensen gebruikt; zij leven vaak buiten de realiteit met alle nare gevolgen van dien.

Tijdens de lessen wordt uitvoerig ingegaan op de uiterlijke kenmerken en het benoemen van de verschillende soorten hard- en softdrugs en het gebruik ervan door verschillende bevolkingsgroepen. Tevens wordt stilgestaan bij de gevaren van drugsgebruik voor zowel de gebruikers als voor zijn of haar omgeving door het hieruit voortvloeiende gedrag. In de opleiding wordt geleerd hoe men moet omgaan met gebruikers onder invloed.

Zo verzorgt Drugs Expertise Nederland al jaren een passende opleiding voor de Politie Nederland (Regio en de dienst ‘Landelijke Eenheid’). In toenemende mate worden we ingehuurd door de Autobahn Polizei Duitsland, Brandweer, EHBO-verenigingen en andere bedrijven.