De experts van Drugs Expertise Nederland worden in het algemeen gevraagd om assistentie te verlenen in situaties waarbij men de kans groot acht dat problemen kunnen ontstaan door drugsgebruik. De experts, tevens ervaringsdeskundigen wat betreft het gedrag van mensen onder invloed van een drug, kunnen door middel van observatie beoordelen of bestuurders en/of passagiers onder invloed zijn van drugs.

De experts weten door uitgebreide ervaring precies welk gedrag een gebruiker zou kunnen vertonen en hoe hier het beste op gereageerd moet worden. Met enige regelmaat werken de experts van mee aan grote en kleine verkeerscontroles. Meer specifiek worden de experts als drugs herkennings-deskundige gebruikt door de politie bij de handhaving op rijden onder invloed van drugs.

De experts van Drugs Expertise Nederland screenen het gedrag van mogelijke drugsgebruikers. De experts onderzoeken aan de hand van psychomotorische functies en de oog en spraakfuncties of de bestuurder onder invloed is van een drug. Het gaat hier bijvoorbeeld om het bepalen van iemands reactiesnelheid en evenwichtsfuncties. Ook vindt er een onderzoek van de grootte van de pupil en de reflex van de pupil op licht plaats.