Over ons

Drugs Expertise Nederland (DEN) is hét expertisecentrum voor drugscontroles, opleiding en voorlichting.

Onze doelstellingen

In onze maatschappij komen we bijna dagelijks in aanraking met een of andere vorm van drugsgebruik. Veel jongeren staan vanuit hun nieuwsgierigheid ervoor open met drugs te experimenteren. Wat onschuldig begint, heeft al snel grote gevolgen. Goede voorlichting is essentieel om jongeren te helpen verstandig om te gaan met kwetsbare situaties. Hiertoe geven wij gerichte voorlichting aan potentiële gebruikers, bijvoorbeeld op scholen, sportverenigingen of buurtcentra.

Onze visie

Het is voor gezagdragers, leidinggevenden, leerkrachten, EHBO-ers en vele anderen, belangrijk basiskennis te hebben over drugs en haar gevolgen.

Steeds vaker worden we opgeschrikt door agressie op straat, in winkels, bedrijven, buurthuizen, het openbaar vervoer, op scholen en in het uitgaansleven. Ook de Politie en andere gezagsdragers komen vaak in aanraking met agressie. Dit ongewenste gedrag kan te maken hebben met één of andere vorm van drugsgebruik. Speed, Wiet, 2-CB, GHB worden steeds vaker en door steeds jongere mensen gebruikt; zij leven vaak buiten de realiteit met alle nare gevolgen van dien.

Tijdens de lessen wordt uitvoerig ingegaan op de uiterlijke kenmerken en het benoemen van de verschillende soorten hard- en softdrugs en het gebruik ervan door verschillende bevolkingsgroepen. Tevens wordt stilgestaan bij de gevaren van drugsgebruik voor zowel de gebruikers als voor zijn of haar omgeving door het hieruit voortvloeiende gedrag. In de opleiding wordt geleerd hoe men moet omgaan met gebruikers onder invloed.

Zo verzorgt Drugs Expertise Nederland al jaren een passende opleiding voor de Politie Nederland (Regio en de dienst ‘Landelijke Eenheid’). In toenemende mate worden we ingehuurd door de Autobahn Polizei Duitsland, Brandweer, EHBO-verenigingen en andere bedrijven.

Onze missie

De experts van Drugs Expertise Nederland worden in het algemeen gevraagd om assistentie te verlenen in situaties waarbij men de kans groot acht dat problemen kunnen ontstaan door drugsgebruik. De experts, tevens ervaringsdeskundigen wat betreft het gedrag van mensen onder invloed van een drug, kunnen door middel van observatie beoordelen of bestuurders en/of passagiers onder invloed zijn van drugs.

De experts weten door uitgebreide ervaring precies welk gedrag een gebruiker zou kunnen vertonen en hoe hier het beste op gereageerd moet worden. Met enige regelmaat werken de experts van mee aan grote en kleine verkeerscontroles. Meer specifiek worden de experts als drugs herkennings-deskundige gebruikt door de politie bij de handhaving op rijden onder invloed van drugs.

De experts van Drugs Expertise Nederland screenen het gedrag van mogelijke drugsgebruikers. De experts onderzoeken aan de hand van psychomotorische functies en de oog en spraakfuncties of de bestuurder onder invloed is van een drug. Het gaat hier bijvoorbeeld om het bepalen van iemands reactiesnelheid en evenwichtsfuncties. Ook vindt er een onderzoek van de grootte van de pupil en de reflex van de pupil op licht plaats.